Медицински чаршафи

1.     100 % целулоза – 1 пласт хартия 50 метра / 60 см. + перфорация на 40 см

2.     100 % целулоза – 1 пласт хартия 100 метра / 60 см. + перфорация на 40 см

3.     100 % целулоза – 1 пласт хартия 50 метра / 70 см. + перфорация на 40 см

4.     100 % целулоза – 1 пласт хартия 100 метра / 70 см. + перфорация на 40 см 

5.     100 % целулоза – 1 пласт хартия + 1 пласт найлон / каширани / - 50 метра / 60 см. + перфорация на 40 см

6.     100 % целулоза – 1 пласт хартия + 1 пласт найлон / каширани / - 50 метра / 70 см. + перфорация на 40 см

7.     100 % целулоза – 1 пласт хартия + 1 пласт найлон / каширани / - 100 метра / 60 см. + перфорация на 40 см

8.     100 % целулоза – 1 пласт хартия + 1 пласт найлон / каширани / - 100 метра / 70 см+ перфорация на 40 см

 

* Фирмата произвежда медицинки чаршафи по размер на клиента.